Európsky deň židovskej kultúry

Európsky deň židovskej kultúry

Európsky deň židovskej kultúry

Európsky deň židovskej kultúry (EDŽK) je podujatie, ktoré poskytuje príležitosť oboznámiť sa s judaizmom, získať informácie o histórii židov, o židovských pamiatkach ako aj o duševnom bohatstve, ktoré nám zanechávali židia počas dlhých stáročí. Myšlienka propagovať židovskú kultúru širšej verejnosti má už dvadsaťročnú históriu. V roku 1996 sa židovské a nežidovské organizácie vo francúzskom Štrasburgu po prvý raz rozhodli organizovať deň otvorených dverí a umožniť návštevu židovských historických a pamätných miest ako aj religióznych objektov. Toto podujatie získalo popularitu a v roku 2000 sa uskutočnil prvý ročník EDŽK. Cieľom je vzájomné poznávanie kultúrnych hodnôt, intenzívnejšia komunikácia a dialóg medzi kultúrami. Je to vynikajúca príležitosť na propagáciu európskych ideálov a vzájomného porozumenia. Jedným z prvých cieľov bolo upozorniť na často zanedbaný stav synagóg či cintorínov. Tie po holokauste a takmer úplnom vyvraždení židov ostali jedinými pamiatkami po komunite, ktorá prispievala významným spôsobom k rozvoju Slovenska ako aj ostatných krajín Európy.

Európsky deň židovskej kultúry bol iniciovaný a je nosným programom židovskej humanitárnej organizácie B´nai B´rith v kultúrnej oblasti. Hebrejský názov B´nai B´rith znamená v preklade “Synovia zmluvy”. Bratislavská pobočka B´nai B´rith má názov Tolerancia. Úlohou B´nai B´rith je predovšetkým boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu. Ďalej podporuje štát Izrael, pomáha ľuďom v núdzi, pomáha, organizuje kultúrne aktivity s cieľom udržiavať židovskú kultúru a židovské dedičstvo a pomáha židovským komunitám. Celkove B´nai B´rith má pobočky v 28 krajinách Európy a má štatút nevládnej organizácie.

EDŽK sa uskutoční tohoto roku celkove v 35 krajinách Európy. Podujatie sa koná tradične v prvú septembrovú nedeľu. V Bratislave v rámci programu sa v spolupráci s BKIS už 30. augusta uskutoční vernisáž výstavy fotografií “Taká bol židovská Bratislava ...”, ktorá potrvá 4 týždne. Historické fotografie a pohľadnice ukážu návštevníkom bratislavských hradieb ako vyzeralo Podhradie pred 100 rokmi. Dňa 4. septembra budú otvorené návštevníkom Múzeum židovskej kultúry SNM, pamätník svetoznámeho rabína Chatama Sofera a synagóga s komunitným múzeom a výstavou Znovuobjavené dedičstvo. V stredu 7. septembra sa v KC Dunaj uskutoční beseda s Jarom Rihákom, autorom knihy Pentcho – príbeh parníka. Sprievodný program ukončí tematická prehliadka filmov v kine Film Europe od 8. do 11. septembra.

Súvisiace články

Pridajte odpoveď

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close